Dřevěné podlahy

(převzato z www.parador.cz)
 
Tady zjistíte skoro vše o dřevu:   poradce Parkett.PDF

 

Oblast použití

S třívrstvými dřevěnými podlahami Parador uskutečníte Vaše nápady rychle a jednoduše, neboť tyto vysoce hodnotné podlahy díky patentovanému zámkovému systému „AUTOMATIC-CLICK“ můžete položit tyto značkové podlahy pouhým otočením ruky. Třívrstvé dřevěné podlahy Parador spojují přirozenost s exklusivitou a k tomu mají dlouhou životnost. Velký výběr vybraných dřevin v různých formátech a vzhledech po položení v různém roztřídění nabízejí to pravé pro každou obytnou místnost a každý styl bydlení. Mohou být položeny ve všech obytných místnostech, ale také podle třídy zatížení v kancelářích nebo prodejnách. Nejsou určeny do vlhkých místností. Správná volba Všechny třívrstvé dřevěné podlahy nejsou stejné. Před nákupem této podlahy by jste si měli ujasnit, která třívrstvá dřevěná podlaha se k Vám nejvíce hodí. Kromě dřeviny, požadavků na vzhled dle roztřídění a síly vrchní vrstvy hraje důležitou roli obzvláště kvalita zámkového systému „Klick“ a opracování povrchu u třívrstvých dřevěných podlah. U Paradoru máte možnost volby mezi přírodní olejovou impregnací a vícevrstvou lakovou úpravou. Jestli se člověk rozhodne pro lakované nebo olejované třívrstvé dřevěné podlahy, záleží čistě jen na vlastním vkusu. Zde jsou popsány výhody a nevýhody.
 
 

Olejované třívrstvé dřevěné podlahy

Olejovaná impregnace Parador je velmi výkonnou ochranou povrchu, která nepotřebuje oproti jiným olejovým nebo olejovo-voskovým systémům žádnou náročnou ochranu nebo péči. Olejový systém vytváří hotový povrch, to znamená, že nemusíte po pokládce provádět žádné „doošetřování“ podlahy, nýbrž můžete ji okamžitě po vyčištění používat. V zásadě hlavní výho dou povrchu s olejovanou impregnací je zvýraznění charakteru dřevin díky   atnému, přirozenému vzhledu a částečné možnosti renovace třívrstvých dřevěných podlah. Můžete částečně spravit poškození, tedy jen tam, kde je to nutné. Naopak lakované povrchy je jednodušší poškodit - škrábance nebo protlačená místa, avšak i ty mohou být opět odstraněny, případně přispívají přírodní starobylosti dřeva. Znečištění nebo vylité tekutiny jako kafe nebo červené víno se dají stejně lehce vyčistit jako u lakovaných třívrstvých dřevěných podlah. Prosím dodržujte pokyny k čištění a péči (kapitola - Údržba, čištění a ochrana).
 
 

Lakované třívrstvé dřevěné podlahy

Lakovaná úprava Parador nabízí velmi rovnovážnou ochranu dřeva při zachování elegantního, jemně matného vzhledu. Optimální ochrana s vysokou užitnou hodnotou je potom dosažena, když na jedné straně je lak dostatečně tvrdý a tím zaručuje oděruvzdornost, na druhé straně je rovněž dostatečně elastický, aby při vysokém zatížení nepopraskal. Lakovaná úprava Parador je perfektně vyrovnaná a dosahuje velmi vysoké užitné hodnoty. Třídění
Třídění vypovídá něco o optickém vzhledu dřeva. Parador nabízí třídění Select, Natur, Living a Rustikal pro každý vkus odpovídající možnost. Třídění Select nabízí spíše tiše-harmonický vzhled, Natur přírodně-vyvážený vzhled, Living přirozeně-barvitý vzhled a Rustikal výrazně-originální vzhled.
 

Tvrdost d řevin

Jako tvrdost se označuje odolnost, kterou je dřevo schopno vykazovat proti protlačení (proražení) při zatížení pevným předmětem. Tvrdost závisí hlavně na druzích dřevin. Nejpoužívanější metoda k potvrzení tvrdosti je Brinellova metoda. Tvrdost podle Brinella HB v N/mm2 je měřena při vlhko sti dřeva 12%. Čím je vyšší hodnota, tím je tvrdší dřevo.
 
 

Změny v odstínu barvy při dopadu světla

Při dopadu denního světla působí ve dřevě chemické reakce, které způsobují změnu zbarvení. Změna odstínu barvy se projevuje pouze na povrchu dřeva. Nejvíce dřevin ztmavne v průběhu času, kromě toho mají světlé dřeviny sklony žloutnout. Celkový vzhled podlahy se stává díky změně zbarvení stejnoměrnější a vyváženější. Mírné barevné rozdíly postupem času automaticky zmizí.
 
 

Třívrstvé dřevěné podlahy a klima v místnosti

Dřevo je materiál obsahující vodu tzn. může vodu přijímat a zase vydávat. Na jedné straně se může tato skutečnost projevit při regulaci klimatu, na druhé straně to může přinést i nevýhodu, že při příjmu vlhkosti se dřevo roztahuje (zvětšuje se) resp. při výdeji vlhkosti se dřevo smršťuje (zmenšuje se). Jestli se dřevo zvětšuje nebo zmenšuje je přímo závislé na klimatu v místnosti. Pokud je klima v místnosti příliš horné a suché, dochází ke smršťování dřeva (zmenšuje se), pokud je příliš vlhké, tak se roztahuje (zvětšuje se). Také třívrstvé dřevěné podlahy se smršťují a roztahují, avšak ve znatelně menším měřítku jak dřevěné masivní parkety. Obzvláště v zimních měsících, kdy je vlhkost v místnosti velmi nízká (viz diagram), může díky přirozenému smršťování materiálu docházet k tvorbě spár. Naopak, pokud je v místnosti vysoká vlhkost, může dojít při nedostatečném odstupu od stěny resp. při chybějících dilatačních spárách k vydutí podlahy v ploše. Upozornění: Dřevina buk se smršťuje znatelně více než většina jiných používaných dřevin. Proto, pokud je klima v místnosti příliš suché, se mohou v zimě u bukových třívrstvých dřevěných podlah vytvořit spáry častěji.

 

 

NEJČASTĚJŠÍ ZÁKAZNICKÉ DOTAZY K PARKETOVÝM PODLAHÁM:

(převzato z www.parador.cz)

Čeho musím po položení dřevěné podlahy PARADOR dbát?

Podlaha by měla být po položení především očištěna a to dle návodu na ošetřování.
Poté je ihned k užívání. Aby se celá podlaha vyrovnala optimálně s prostorovým klimatem
a světelným vlivem, neměla by být první čtyři týdny po pokládce zakrývána koberečky či jinak.

Mění sluneční záření vlastnosti parketové podlahy?

Ano, s dobou je možno očekávat u všech druhů dřevin změny barev. Světlá dřeva nebudou
přitom bezpodmínečně světlejší, a tmavá tmavší. Každá dřevina je osobnost a reaguje zcela
individuálně.

parador-07-dvere-sapeli-podlahy-parador-bost
Jak silně je možno parkety bodově zatížit?

Při velkých hmotnostech ( klavír, akvária, akumulační kamna….) se doporučuje vždy celoplošné přilepení.

Je každá dřevina vhodná k pokládce na podlahové topení?

Při celoplošném přilepení reaguje podlaha na různé podněty ca. o 80 procent méně než
jako plovoucí, proto mohou při tomto způsobu pokládky být použity dřeviny všechny.
Při způsobu položení plovoucím na podl. topení je obzvláště u silně reagujících dřevin
(např. buk) dbát na vhodnou vlhkost prostoru (viz. Parket-poradce)

Jakým způsobem se pečuje o dřevěnou parketovou podlahu olejovanou?

Oproti lakovaným podlahám, které se jen luxují a při potřebě jen vlhce stírají,
vyžadují olejované povrchy pravidelnou péči mýdlem na dřevěné podlahy.

NEJČASTĚJŠÍ ZÁKAZNICKÉ DOTAZY K PODLAHÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA:

(převzato z www.parador.cz)

Mohou být podlahy z masivního dřeva položeny na podlahový systém vytápění?

16 milimetrů silné podlahy mohou být položeny při dodržení všech pravidel celoplošným přilepením vhodným SikaBond lepidlem na teplovodní podlahové vytápění (výjimka je dub).
Předpokladem pro záruku je avšak permanentní dodržení max. povrchové teploty dřeva
do 26 stupňů Celsia. Další dotazy k problematice (např. odpor dřeva k průchodu tepla) musí
být vyjasněny s firmou montující topení.

Mohou být masivní podlahy kladeny na fermacell-desky?

Ne, síly působící u dřevomas. podlah jsou silnější než chování příčného tahu u fermacell-
- podkladu. Dochází ke zvlnění a lepidlové lože se od podkladu trhá.

Jaký musí být dodržen odstup od stěny?

Dřevomasivní podlahy s click- systémem vyžadují při celoplošném lepení 15-ti milimetrový
odstup od stěny.
U plovoucí pokládky platí: je nutno dodržet že na položený metr podlahy je to na šířku 5 mm
stěnového odstupu, na délku vystačuje celkem 15 mm odstupu.

Může se pokládat stylem „balík za balíkem“?

Ne, pro opticky přirozený obraz pokládky je smysluplné cca. 6 balení otevřít a dílce srovnat
dle barvy a délky.

Co si lze představit pod pojmem ořezávací míra 5 procent?

I přes vysoká kritéria na výběr materiálu a zkoušky jeho kvality vyskytují se specificko-
materiálové zvláštnosti, které při pokládce na místě výřez či ořez určitých míst vyžadují.
Je tedy vždy nutno po výpočtu potřebného množství v metrech čtverečných přidat 5 procent.

parador-22-dvere-sapeli-podlahy-parador-bostparador-23-dvere-sapeli-podlahy-parador-bost